ContactTT van de Ven
Hemelrijkstraat 17
5271 TX
st-Michielsgestel
info@tt-vandeven.nl

Telefoon:
+31 (0) 654 93 05 34

Btw nr.:
NL148527334.B01

KvK nr.:
17229486

Privacybeleid


Privacybeleid Technisch Tekenburo van de Ven -hierna te noemen TTvdV- streeft naar geheimhouding van de persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden door onze klanten. Wij houden ons aan het principe dat klanten de vrije keus hebben dergelijke gegevens bekend te maken. Dit maakt het TTvdV mogelijk de gewenste informatie en diensten aan onze klanten te leveren en tegelijkertijd hun persoonlijke gegevens te beschermen. Met persoonlijke gegevens bedoelen we hier de informatie die geassocieerd kan worden met een specifieke natuurlijke of rechtspersoon, zoals onder andere namen van klanten, adressen, telefoonnummers, emailadressen, persoonlijke voorkeuren en informatie over zijn/haar activiteiten.

Deze website verzamelt geen persoonlijke gegevens die door de site gebruikt worden om aan de persoonlijke behoeften en belangen van onze klanten te voldoen.

Soms biedt deze website links naar andere websites aan. U dient het privacybeleid inzake persoonlijke gegevens op deze sites zorgvuldig na te lezen; dit beleid kan namelijk afwijken van het beleid van TTvdV.

TTvdV doet zijn uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen met veilige servers. Het beleid van TTvdV is dat alle communicatie vertrouwelijk wordt behandeld door TTvdV. De inhoud van dergelijke communicatie wordt binnen TTvdV alleen waar nodig verder verspreid, om de aanvraag te kunnen beantwoorden.
TTvdV is al geruime tijd een vertrouwde naam. De relatie van TTvdV met haar klanten is daarbij van het hoogste belang. Wij willen u beter leren kennen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn, maar de keus om van dergelijke diensten gebruik te maken laten we volledig aan u over.
Als u reden hebt om aan te nemen dat TTvdV zich niet aan deze principes gehouden heeft, laat u ons dat dan weten. Wij zullen dan alles wat zakelijk redelijk is in het werk stellen om het probleem onmiddellijk te beoordelen en recht te zetten.

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten en adviezen van Technisch Tekenburo van de Ven is de De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) van toepassing. Technisch Tekenburo van de Ven gaat er vanuit dat opdrachtgever bekend is met de DNR 2011 en dat opdrachtgever een exemplaar van de DNR 2011 in zijn of haar bezit heeft. Indien opdrachtgever niet in het bezit is van een DNR 2011 dan zal Technisch Tekenburo van de Ven kosteloos een DNR 2011 aan de opdrachtgever doen toekomen.